Tarımın Bilgi Bankası

Tarım robotları

Tarım robotları, genel olarak açık alan ve kapalı alan robotları olarak sınıflandırılmaktadır. Tarım robotları hakkında temel bilgileri bu çalışmada bulabilirsiniz.

Açık alan robotları; GPS destekli dümenleme sistemi, mera robotu, ilaçlama robotları, ekim/dikim robotları, silaj robotu, budama robotlarıdır. Kapalı alan robotları ise hasat robotları, süt sağım robotları, ahır robotları şeklinde sıralanabilir. (Tekin ve Değirmencioğlu 2010).

OTONOM TARIM ROBOTLARI

1 / 6
Otonom tarım robotları, günümüzde tarlalarda traktörlere bulunan alternatiftir. Yetiştiricilik işlemleri, tohum ekimi, ilaçlama, gübreleme ve hasat gibi gelecekte otonom tarım robotlarının filoları tarafından gerçekleştirilebilir. Tarımsal robot bazı temel yeteneklere ve birden çok uygulamayı destekleme imkânına sahip olmalıdır. Temel yetenekleri arasında güvenli ve otonom navigasyon için bir navigasyon sistemi gereklidir (Biber vd. 2012). Tarımda otonom araçların farklı uygulamaları geleneksel sistemlerle karşılaştırıldığında, ilk potansiyel pratik uygulamaların üç ana grupta; bitki yetiştirme, bitki bakımı ve seçici hasat olduğu tespit edilmiştir (Pedersen vd. 2008).

YABANİ OT KONTROLÜ İÇİN ÜRETİLEN OTONOM ROBOT

2 / 6
Astrand ve Baerveldt (2002) tarafından mekanik yabani ot kontrolü için otonom bir robot geliştirilmiştir (Şekil 7). Robotun bitkilerin oluşturduğu sıra yapısını tanıyabilen ve robotu sıralar boyunca yönlendirebilen bir tane gri seviyeli görü sistemi ile yabani ot bitkileri arasında tek bir bitkiyi tanımlayabilen renk tabanlı görü sistemi olmak üzere iki görü sistemi bulunmaktadır. Bu görü sistemi, bitki sırasındaki yabani otları temizleyen bir yabani ot aracını kontrol eder. Sıra tanıma sistemi yeni bir algoritmaya dayanmakta ve açık alan testlerinde kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve ± 2 cm hassasiyetle robotu yönlendirebileceği belirlenmiştir.

ROBOTLARDA BİTKİ TANIMLAMA NASIL ÇALIŞIR?

3 / 6
Şeker pancarı bitkileri ile yabani otun yaklaşık aynı boyutta olması, sıra yapısının ve bitkilerin tanınmasını zorlaştırmaktadır (Şekil 8a). Bu nedenle algoritmada sıraları bulma görevi ve bitki tanımlama görevi ayrılmaktadır. Sıradaki konumu bulmak için yakın kızılötesi filtreli ileriye dönük bir kamera kullanılır. Daha sonra, tek bir bitki tanımlaması için bir renkli kamera sistemi kullanılır. Bu kamera, Şekil 7’de gösterildiği gibi aydınlatmayı kontrol edebilmek için robotun içine monte edilmiştir. Renkli bir kamera sistemi, renk kaymalarına neden olan aydınlatma değişikliklerine karşı özellikle hassastır ve bu nedenle sınıflandırma daha zorlaşır. Şeker pancarı ve yabani otlara ait örnek bir görüntüye karşılık gelen eşik değerleri Şekil 8b’de verilmektedir. Sınıflandırılmış görüntülerden, nesnelerin bir dizi özelliği çıkarılmıştır. Toplamda 19 özellik seçilmiştir. Bu özellikler; altı renk özelliği (üç normalize edilmiş renk bileşeni için standart sapma ve ortalama değer), yedi şekil özelliği (alan, çevre, yoğunluk, uzama, sağlamlık, biçim faktörü ve dışbükeylik) ve altı moment temelli özelliklerdir.

SERADA SALATALIKLARI HASAT ETMEK İÇİN ÜRETİLEN OTONOM ROBOT

4 / 6
Van Henten vd. (2002) tarafından, serada salatalıkların hasat edilmesi için otonom bir robot geliştirilmiştir (Şekil 9a). Standart 2 ha’lık bir sera için yoğun sezon boyunca 4 hasat robotu ve bir adet yerleştirme istasyonu gerekmektedir (Şekil 9b). Ana yola dik her biri yaklaşık 60m uzunluğunda koridorlar ile seranın merkezi boyunca ana yol bulunmaktadır. Ana yolun her iki tarafında salatalık bitkileri bulunan 100 sıra vardır. Bir koridor, bir yol adı verilen bitki sıraları arasında bulunur. Koridorun her iki yanında iki sıra arasındaki mesafe 0.9m’dir. Sıradaki salatalık sapları arasındaki mesafe 0,35m’dir. Toplamda üst üste yaklaşık 180 sap olmaktadır. O zaman yoğunluk 3.6 sap/m2 dir. Koridorlarda yerdeki ısıtma boruları, mahsul bakımı ve hasat sırasında nakliye rayları olarak kullanılır.

OTONOM OLARAK ÇALIŞAN SALATALIK ROBOTU

5 / 6
Otonom olarak çalışan salatalık robotu; otonom araç, manipülatör, robot kol ucu, meyve ve çevrenin algılanması ve 3D görüntülenmesi için iki bilgisayar görü sistemi ile hasat sırasında manipülatör için çarpışmadan hareket üreten bir kontrol şemasından oluşmaktadır. Manipülatörün yedi serbestlik derecesi vardır. Bu hasat görevi için yeterlidir. Çalışma ortamıyla ilişkili manipülatör geometrisi Şekil 10’da verilmiştir. Robot kol ucu, meyveyi kalite kaybı olmadan tutacak şekilde tasarlanmış ve içerisindeki termal kesme cihazı virüslerin sera boyunca yayılmasını engellemektedir.

SALATALIKLARIN OLGUNLUKLARININ BELİRLENMESİ İÇİN GEOMETRİK MODELLER KULLANILIYOR

6 / 6
Bilgisayar görü sistemi, sera içindeki salatalıkların %95’inden fazlasını tespit edebilmektedir. Bilgisayar görüsü kullanılarak salatalık meyvesinin saptanması Şekil 11a’da görülmektedir. Geometrik modeller kullanarak salatalıkların olgunlukları belirlenmektedir (Şekil 11b). Arama algoritmasına dayanan bir hareket plancısı çarpışmadan göz-el koordinasyonunu sağlamaktadır. KAYNAK: Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yapın

Tarımda drone nerede kullanılıyor? Tarım ve Çiftçi
Dronlar tarımda nerelerde kullanılıyor? İlaçlama, gübreleme, haritalama başta olmak üzere drone kullanımı çiftçiye nasıl bir kolaylık sağlıyor? İşte Dr. Mevlüt Şahin'in kaleminden tarımda drone kullanımı...
Kaz yetiştiriciliği yapacaklar nelere dikkat etmeli? Tarım ve Çiftçi
Türkiye'de kaz yetiştiriciliği son yıllarda yaygınlaşıyor. Aslında kazlar Anadolu'da her köy ve kasabada, çiftçilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda hep vardı. Ancak son dönemde artık geleneksel yetiştiricilikten ticari yetiştiriciliğe doğru bir kayış var. Bundan dolayı internette kaz yetiştiriciliğine yönelik bilgiler daha çok aranmaya başladı.
Türkiye’de tarım destekleri! Doğrudan Gelir Desteği ve tarımda özelleştirmeler çiftçiyi nasıl etkiledi? Tarım ve Çiftçi
Türkiye'de tarım desteklerin seyri! İlk destekleme alımı ne zaman ve hangi üründe uygulandı? TMO, Tarım Satış Kooperatifleri ve KİT'ler desteleme alımlarına ne zaman başladı? Tarımda girdi destekleri hangi üründe ne zaman uygulandı? 2000 yılında uygulanan Doğrudan Gelir Desteği'nin ülke tarımına en büyük zararı ne oldu? Tarım sektöründe uygulanan özelleştirmelerden çiftçi nasıl etkilendi? Bütün bu soruların cevabı haberimizde...
Tarım robotları Tarım ve Çiftçi
Tarım robotları, genel olarak açık alan ve kapalı alan robotları olarak sınıflandırılmaktadır. Tarım robotları hakkında temel bilgileri bu çalışmada bulabilirsiniz.
Malç uygulaması ve faydaları nedir? Tarım ve Çiftçi
Toprağın üzerini örtmekte kullanılan tüm materyallere malç adı veriliyor. Yani toprak yüzeyinin ışık geçirmeyen bir materyalle örtülmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, toprak yüzeyi ışık geçirmeyen bir materyalle örtülü olduğu için yabancı ot tohumları çimlenip toprak yüzeyine çıksa dahi fotosentez yapamadıkları için yaşamlarını devam ettiremezler.
9 soruda arazi toplulaştırma Tarım ve Çiftçi
Ülkemizde tarım arazileri çeşitli nedenlerle küçülmüş, parçalara bölünmüş, karlılığı olması gerekenden çok aşağılarda kalmış durumda. İşletme büyüklüklerinin istenen değerlerin altına düşmesi, ekonomik tarım yapılmasını imkansız hale getiriyor.
Hobi bahçeciliğine başlarken nelere dikkat etmeli? Tarım ve Çiftçi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz, hobi bahçeciliğinde dikkat edilmesi gereken ince ayrıntılara dikkat çekti. Yanmaz, TÜRKTARIM Dergisinin Mayıs sayısında yayınlanan makalesinde hobi bahçeciliği konusunda önemli bilgiler verdi.
Asmalarda yaz budaması Tarım ve Çiftçi
Asmaların uyanıp geliştiği, yapraklı dönemlerinde yapılan işlemlere yaz budamaları veya yeşil budamalar deniliyor. Bu dönemde sürgünlerin dipten kesilmesi, kısaltılması yanında salkımlar ve yapraklarla ilgili değişik kültürel uygulamalar yapılabilmekte.
Çayır ve meraların ıslahı Tarım ve Çiftçi
Düşük kalitelideki verimsiz meraların verimlerini yükseltmek, bu meralardan en yüksek verimi elde etmek ve elde edilen yemin kalitesini artırmak için yapılan işlemlerin hepsine çayır ve mera ıslahı denir.