Tarımın Bilgi Bankası

Çayır ve meraların ıslahı

Düşük kalitelideki verimsiz meraların verimlerini yükseltmek, bu meralardan en yüksek verimi elde etmek ve elde edilen yemin kalitesini artırmak için yapılan işlemlerin hepsine çayır ve mera ıslahı denir.

Meralar genellikle meyilli ve engebeli olan, taban suyunun düşük olduğu tarıma pek elverişli olmayan kısa ve seyrek bitki örtüsü ile kaplı, hayvanları otlatmada kullandığımız alanlardır. Çayır ise genellikle düz ve taban suyunun yüksek olduğu alanlarda, sık ve gür bitki örtüsüyle kaplı alanlardır. Çayır alanları hem otlatılarak hem de otu biçilerek değerlendirilebilir.

Türkiye'de Mera Alanı Yüzde 70 Azaldı

1 / 11
Çayır ve meralar, aşırı otlatma ve yanlış yönetim nedeniyle, olması gereken kalite derecesinden uzaklaşarak daha düşük kaliteli meralarda dönüşmüşlerdir. Mera miktarı, 50, 60 yıl öncesine göre yüzde 70 azalmış, verimleri de önemli ölçüde düşmüştür.

Mera Islahındaki Amaç

2 / 11
Düşük kalitelideki bu verimsiz meraların verimlerini yükseltmek, bu meralardan en yüksek verimi elde etmek ve elde edilen yemin kalitesini artırmak için yapılan işlemlerin hepsine çayır ve mera ıslahı denir. Yapılan ıslah çalışmalarında birinci amaç, çayır meralarda üretilen otun miktarını ve kalitesini artırmak, ikinci ise üretilen bu ottan hayvanların en iyi şekilde faydalanmasını sağlamaktır.

Islah Çalışmasında Meranın Durumu Önemli

3 / 11
Bir meranın ıslahında yukarıda belirtilen uygulamaların hepsi birden olabileceği gibi, bazen bir kısmını uygulamak da yeterli olabilir. Hangi uygulamaların yapılacağı, meranın durumuna göre belirlenir. Örneğin, kalitesi bozulmamış bir mera için otlatmanın düzenlenmesi ve uygun bir gübrelemenin yapılması meranın ıslahı için yeterli gelirken, mera vasfını hemen hemen kaybetmiş düşük kaliteli bir meranın iyileştirilmesi için bütün ıslah yöntemleri uygulansa bile istenen sonuç alınmayabilir.

Meralarda Doğru Otlatmanın Önemi

4 / 11
Meralardan en iyi şekilde yararlanmada, meraların ıslah edilmesi önemli olduğu kadar meraların doğru yönetilmesi yani doğru otlatılması da önemlidir. Doğru otlatma, merada üretilen otun özelliğine uygun, meranın besleyebileceği kadar hayvan sayısıyla bir otlatma planına göre, meranın uygun zamanda otlatılmasıdır. Ancak, uygulamaya bakıldığında bu işin söylendiği kadar kolay olmadığı görülmektedir.

Çayır ve Meralardan Faydalananlar Eğitimden Geçirilmeli

5 / 11
Meralar üzerinde yıllardır uygulanan bilinçsiz ve aşırı otlatmanın devam etmesi, yürütülen ıslah çalışmalarında, yapılan tavsiyelere istendiği ölçüde uyulmaması gibi nedenlerle, mera ıslah çalışmalarında istenen sonuçlara pek ulaşılmış değildir. Bunun en büyük sebebi, meraların kullanıcısı durumunda olan çiftçilerin yeterli bilince sahip olmaması, yapılan ıslah çalışmalarının önemini tam olarak kavrayamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, çayır ve meralardan faydalananların eğitimden geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Mera Islahında Doğru Yönetim

6 / 11
Mera ıslahına başlamadan önce, meranın bozulmasına neden olan yanlış uygulamaların ortadan kaldırılması gerekir. Meraların doğru yönetilmesi, ıslahın birinci adımını oluşturmaktadır. Bir merayı ıslah etseniz bile, eğer doğru yönetmeyi başaramazsanız kısa sürede tekrar bozulacaktır.

Çayır ve Mera Islahının Faydaları

7 / 11
Çayır ve meranın ot üretimi artar. Çayır ve merada üretilen otun kalitesi yükselir. Hayvansal üretim miktarı artar, üretim maliyeti düşer. Çayır ve meralarda hayvanların sevk ve idaresi kalaylaşır. Çayır ve meralarda bulunan zehirli otlardan kaynaklanan hayvan zehirlenmeleri azalır. İyi meralarda toprak erozyonu daha az olur, yağmur suları toprak tarafından daha çok emilir.

Mera Islahında Nelere Dikkat Edilmeli?

8 / 11
Bir meranın ıslahına karar vermeden ve ıslah çalışmasına başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunların önemli olanları şu şekilde sıralanabilir. 1)Çayır ve mera ıslahı çalışması yapılırken mutlaka mera uzmanlarının bilgisine başvurulmalıdır. 2)Yapılacak ıslah çalışmasını ekonomik olmasına dikkat edilmeli, elde edilecek kazanç, yapılan masraftan fazlaysa ıslah çalışmasına başlanmalıdır. 3)Islah çalışması sırasında gerekli olacak malzeme, alet ve ekipman önceden hazır hale getirilmelidir. 4)Hayvanların beslenme ihtiyacını karşılayacak yem ve ot ihtiyacı önceden tespit edilerek, çayır ve meraların otlatmaya kapatıldığı dönemde, kullanıma hazır olmalıdır.

Mera Islahında Nelere Dikkat Edilmeli?

9 / 11
5)Islah çalışması sırasında yapılan uygulamalarda, en ucuz ve etkili yöntemler tercih edilmeli, fazla masraflı uygulamalardan kaçınılmalıdır. 6)Çevrede yapılan başarılı uygulamalar takip edilerek, elde edilen tecrübelerden yararlanılmalıdır. 7)İstilacı ve zehirli bitkilerle mücadele gerektiği zaman, bunun için en uygun zaman seçilmeli, en etkili, ucuz yöntemler kullanılmalıdır. 8)Islah için mera seçilirken, toprak yapısına, arazinin eğimine, bölgenin iklim koşullarına vb. basılmalı ve yüksek verim potansiyeli olan alanlar öncelikli olarak tercih edilmelidir. 9)Merada ihtiyaç duyulan tesis ve yapılar tespit edilerek, merada en az tahribata yol açacak yerlere tesis edilmemelidir. 10)Merada kurulacak tesis ve yapılar için kullanılan malzemeler ucuz ve sağlam olmalı, kolay temin edilenler tercih edilmelidir.

Islah Çalışmasında Ortak Hareket Edilmeli

10 / 11
Çayır meraların ıslahında, meradan yararlananların, ıslah çalışmasının her aşamasına katılımı sağlanmalıdır. Alınan kararların uygulanmasında ortak hareket edilmeli, herkesin alınan kararlara uyması temin edilmelidir. Uymayanlar için gerekirse ceza uygulaması getirilmelidir.

Mera Durumuna Göre Uygulanabilecek Islah Yöntemleri

11 / 11
Kaynak: Ziya Mutlu / Çiftçi Eğitim Serisi

Yorumlar

Toplam 5 Adet Yorum Yapılmış.
26 Temmuz 2021, 19:11
Mera ıslah çalışmasını şahıs olarak yapabiliyor muyuz?

0

0

12 Mayıs 2020, 16:49
Seda KIRCA
ÜLKEMİZDE YAPILAN MERA ISLAH VE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI FIRSATLARI NELERDİR BURADA BAHSETDİLMEMİŞ

0

0

23 Mart 2020, 08:26
şakir
Çayır vemera kanunu na uyulmadığından çayırlar çoraklaşma başlamıştır şimdiden..kanuna.uyulması şarttır

0

0

14 Ağustos 2018, 03:33
Hasan Topal
Mera ıslahı işleri ile ilgili Etüt planlama uygulama şeklinde sulama ve drenaj konusunda yardım aldığımız hidroluis drenaj profesyonel anlamda ciddi kuruluş, en verimli en uzun ömürlü drenaj ile birlikte ekim ve sulama ile ilgili sistem Devamı..Mera ıslahı işleri ile ilgili Etüt planlama uygulama şeklinde sulama ve drenaj konusunda yardım aldığımız hidroluis drenaj profesyonel anlamda ciddi kuruluş, en verimli en uzun ömürlü drenaj ile birlikte ekim ve sulama ile ilgili sistemlerin ve ilgili akademik deneyimlere sahip kadrosu ile yürüten etkili bir firma hidroluis i arayıp sormanızı tavsiye ederim. Tıkanmaz ünvanına resmi olarak tek sahip olan firma neticede diğer borular 3 yıl sonra tıkanıyor yeniden para harcanıyor aynı işlere.

0

0

12 Mart 2017, 17:54
Yusuf Çağlayan
Türkiye'de en başta mera reformu yapılması gerekli.

0

0

Yorum Yapın

Tarımda drone nerede kullanılıyor? Tarım ve Çiftçi
Dronlar tarımda nerelerde kullanılıyor? İlaçlama, gübreleme, haritalama başta olmak üzere drone kullanımı çiftçiye nasıl bir kolaylık sağlıyor? İşte Dr. Mevlüt Şahin'in kaleminden tarımda drone kullanımı...
Kaz yetiştiriciliği yapacaklar nelere dikkat etmeli? Tarım ve Çiftçi
Türkiye'de kaz yetiştiriciliği son yıllarda yaygınlaşıyor. Aslında kazlar Anadolu'da her köy ve kasabada, çiftçilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda hep vardı. Ancak son dönemde artık geleneksel yetiştiricilikten ticari yetiştiriciliğe doğru bir kayış var. Bundan dolayı internette kaz yetiştiriciliğine yönelik bilgiler daha çok aranmaya başladı.
Türkiye’de tarım destekleri! Doğrudan Gelir Desteği ve tarımda özelleştirmeler çiftçiyi nasıl etkiledi? Tarım ve Çiftçi
Türkiye'de tarım desteklerin seyri! İlk destekleme alımı ne zaman ve hangi üründe uygulandı? TMO, Tarım Satış Kooperatifleri ve KİT'ler desteleme alımlarına ne zaman başladı? Tarımda girdi destekleri hangi üründe ne zaman uygulandı? 2000 yılında uygulanan Doğrudan Gelir Desteği'nin ülke tarımına en büyük zararı ne oldu? Tarım sektöründe uygulanan özelleştirmelerden çiftçi nasıl etkilendi? Bütün bu soruların cevabı haberimizde...
Tarım robotları Tarım ve Çiftçi
Tarım robotları, genel olarak açık alan ve kapalı alan robotları olarak sınıflandırılmaktadır. Tarım robotları hakkında temel bilgileri bu çalışmada bulabilirsiniz.
Malç uygulaması ve faydaları nedir? Tarım ve Çiftçi
Toprağın üzerini örtmekte kullanılan tüm materyallere malç adı veriliyor. Yani toprak yüzeyinin ışık geçirmeyen bir materyalle örtülmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, toprak yüzeyi ışık geçirmeyen bir materyalle örtülü olduğu için yabancı ot tohumları çimlenip toprak yüzeyine çıksa dahi fotosentez yapamadıkları için yaşamlarını devam ettiremezler.
9 soruda arazi toplulaştırma Tarım ve Çiftçi
Ülkemizde tarım arazileri çeşitli nedenlerle küçülmüş, parçalara bölünmüş, karlılığı olması gerekenden çok aşağılarda kalmış durumda. İşletme büyüklüklerinin istenen değerlerin altına düşmesi, ekonomik tarım yapılmasını imkansız hale getiriyor.
Hobi bahçeciliğine başlarken nelere dikkat etmeli? Tarım ve Çiftçi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz, hobi bahçeciliğinde dikkat edilmesi gereken ince ayrıntılara dikkat çekti. Yanmaz, TÜRKTARIM Dergisinin Mayıs sayısında yayınlanan makalesinde hobi bahçeciliği konusunda önemli bilgiler verdi.
Asmalarda yaz budaması Tarım ve Çiftçi
Asmaların uyanıp geliştiği, yapraklı dönemlerinde yapılan işlemlere yaz budamaları veya yeşil budamalar deniliyor. Bu dönemde sürgünlerin dipten kesilmesi, kısaltılması yanında salkımlar ve yapraklarla ilgili değişik kültürel uygulamalar yapılabilmekte.
Çayır ve meraların ıslahı Tarım ve Çiftçi
Düşük kalitelideki verimsiz meraların verimlerini yükseltmek, bu meralardan en yüksek verimi elde etmek ve elde edilen yemin kalitesini artırmak için yapılan işlemlerin hepsine çayır ve mera ıslahı denir.