Tarımın Bilgi Bankası

Sığırlarda üreme etkinliği düşüklüğü problemi ve çözüm önerileri

Optimum, karlı bir sığırcılık işletmesinde inek başı yılda 1 yavru alınması ve bunun en az yüzde 85'inin canlı olarak kalması ve büyütülmesi amaçlanmalı. Türkiye'de ise inek başına yetiştirilen genç hayvan sayısının yıllık bazda yüzde 57 ile yüzde 69 oran bandında değiştiği görülüyor. 2015 verilerine göre sağılan inek başına doğan ve 1 yaşına ulaşabilen buzağı oranı yüzde 61.7 olup optimum değerlere ulaşmak için en az yüzde 20'lik bir gelişme imkanı ve potansiyeli bulunuyor. Peki bunun için neler yapılmalı?

Türkiye, 2010 yılı Ağustos ayında kasaplık sığır ithalatına başladı. 2010 yılından 2014 Ekim ayı sonuna kadar; yüzde 21.8'i damızlık düve, yüzde 27.9'u sığır eti, yüzde 29.0'u kasaplık sığır ve yüzde 21.8'i besiye alınacak için olmak üzere 3.15 milyar dolarlık sığır eti ve canlı sığır ithalatı yaptı. Bu dönemde çeşitli ülkelerden; besiye alınmak üzere yaklaşık 720 bin baş, doğrudan kesilmek üzere de yaklaşık 500.000 sığır ithal edildi. Bu değerlerden, yıllık bazda yaklaşık 300 bin baş kadar et üretim amaçlı sığır ithal edildiği hesaplanabilir. Elde edilebilecek ilave 1 milyon 100 bin baş buzağının yaklaşık yüzde 50 'si erkek olacağından, yıllık 550 bin baş erkek sığır artışı ile ülkemizin et ve canlı hayvan ithalatına ihtiyaç kalmayacağı gibi, ihracat içinde önemli bir kaynak sağlanmış olacak.

Buzağı Verimini Artırmak İçin Neler Yapılmalı?

1 / 5
Sağmal ineklerin, yıllık olarak değerlendirildiğinde 10 ay sağılması ve 2 ay kuruda kalması ve doğum yapması beklenir. Bu durumda, ineklerin iki doğum arası geçen süreleri yaklaşık 1 yıl olmaktadır. Eğer sağmal inekler laktasyonlarının ikinci ayını takiben gebe kalmazlarsa buzağılama aralığı uzar; bu hayvanların ömürleri boyunca verecekleri toplam buzağı sayısı ve sağmal inek başına doğan buzağı sayısı da düşer. Yavru verimini yükseltmek için öncelikle ineklerde gebelik oranının yükseltilmesine yönelik tedbirlerin alınması gereklidir. Bu bağlamda, çiftçi yayım faaliyetlerinin etkinliği ve kapsamı artırılarak yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu eğitim programlarına katılımı yüksek tutmak ve faydalılık oranını yükseltmek için, programlara katılımı cazip hale getirici maddi-manevi bir takım teşviklerle desteklenmesi önemlidir.

Buzağı ve Genç Sığır Sayıları

2 / 5

Buzağı ve Genç Sığır Sayıları

3 / 5

Yetiştiricinin Doğumdan Sonra Dikkat Edeceği Hususlar

4 / 5
1) İneklerin doğum sonrası kızgınlıkların yetiştiriciler tarafından dikkatli ve bilinçli bir şekilde takip edilmesi, 2) En uygun tohumlama zamanında suni veya tabii tohumlama yaptırılması, 3) Eğer suni tohumlama uygulaması yaptırılacaksa en uygun zamanda veteriner hekime haber verilmesi ve hekimin zamanında tohumlama uygulaması yapması, 4) Doğum sonrası ineklerin en uygun vücut kondüsyonuna ulaşması için uygun bakım ve besleme uygulamalarının yapılması konusunda bilgi seviyelerinin yükseltilmelerine yönelik olmalıdır.

Buzağıların Sağlıklı Büyümesi İçin Neler Yapılmalı?

5 / 5
Gebelik oranının yükseltilmesini takip eden süreçte, doğacak olan buzağıların 1 yaşına kadar olan dönemde sağlıklı bir şekilde büyütülmesi, diğer önemli bir noktayı teşkil etmektedir. Bu amaçla hayvan sağlığı alanında sığır yetiştiricilerinin teknik bilgilerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi için yapılacak çiftçi eğitim faaliyetlerinde ele alınacak noktalar içerisinde; 1) Gebeliğin son iki ayı içerisinde gebe ineklere bağışıklık sistemini güçlendirici (Kolibin-rc) aşısı ile yeni doğan buzağılara da septisemi serumu (Bovisera) uygulamalarının yapılması ve yaygınlaştırılması, 2) Buzağıların ve danalar için buzağı aşı programları (Şap, IBR, BVD, Brusella, Leptospira, Antrax, Pastorella, BRSV, PI3, CL. Karma) dikkatli bir şekilde uygulanması, 3) Yurdumuzda, gebe ineklerde yavru atma ile kendini gösteren Brusella hastalığı oldukça yaygın olup, bulaşık erkek hayvanlar tarafından sağlıklı ineklere bulaştırılmaktadır. Bu nedenle, sağlık kontrollünden geçirilen spermalarla suni tohumlama uygulamaları ve aşılamalara önem verilmesi, 4) Yeni doğan buzağının yeterli miktarlarda, 3 gün süre ile kolostrum (ağız sütü) ile beslenmesinin sağlanması, 5) Yeni doğan buzağının göbek kordonunun dezenfeksiyonu ve hijyenine önem verilmesi, 6) Buzağıların sütten kesim öncesi dönemde yeterli miktarda sap veya saman ile zemini döşeli bireysel bölmelerde tutulması, 7) Buzağı barınakları hava cereyanından ari olmalı, günlük temizliği ile periyodik ahır içi dezenfeksiyonları düzenli olarak yapılması konuları üzerinde durulmalıdır. Kaynak: Prof. Dr. Mete YANAR / Prof. Dr. Naci TÜZEMEN / 2023-2071 Vizyonuyla Tarım

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yapın

Koyun keçi ırklarımız Hayvanlar
Tüm kesimlerin başvuru kaynağı olarak kullandığı 'Koyun Keçi Irklarımız' kitapçığının yoğun talepten dolayı ikinci baskısı yapıldı. Kitapçıkta 37 koyun ile 14 keçi ırkının özellikleri, yetiştirme koşulları, verim yönü ve vücut ölçüleriyle ilgili kapsamlı bilgiler yer alıyor. Tarım Bilgisi olarak kitapçıktaki bilgileri sizler için derledik.
Etçi sığır ırkları nelerdir? Hayvanlar
Etçi sığır ırkları olarak nitelendirilen ırklar sadece et verimi yönünden geliştirilmiştir. Bu ırkların sütleri genellikle ticari amaç için kullanılmaz ve sağılmaz. Sadece buzağılarına yetecek kadar süt vermeleri yeterli görülüyor. Et yönünden geliştirilen bu ırklar özellikle geniş otlak, mera ve çayırlara sahip olan ülkelerde tercih ediliyor.
Kombine verimli sığır ırkları nelerdir? Hayvanlar
Sütçü sığır ırklarında et verimi, etçi sığır ırklarında da süt verimi düşüktür. Dünyadaki bazı sığır ırklarında hem süt hem de et verimi özellikleri üzerinde durularak her iki verim yönü birlikte geliştirilen sığır ırklarına kombine verimli sığır ırkları deniliyor.
Hayvan pasaportu nedir? Hayvanlar
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta; hayvan pasaportu, hayvan kulak küpesi, nakil belgesi ve veteriner sağlık raporu nedir? İşte kısa kısa bilgiler...
Sığırlarda üreme etkinliği düşüklüğü problemi ve çözüm önerileri Hayvanlar
Optimum, karlı bir sığırcılık işletmesinde inek başı yılda 1 yavru alınması ve bunun en az yüzde 85'inin canlı olarak kalması ve büyütülmesi amaçlanmalı. Türkiye'de ise inek başına yetiştirilen genç hayvan sayısının yıllık bazda yüzde 57 ile yüzde 69 oran bandında değiştiği görülüyor. 2015 verilerine göre sağılan inek başına doğan ve 1 yaşına ulaşabilen buzağı oranı yüzde 61.7 olup optimum değerlere ulaşmak için en az yüzde 20'lik bir gelişme imkanı ve potansiyeli bulunuyor. Peki bunun için neler yapılmalı?
Koyun-Keçi çiçek hastalığı ve korunma yolları Hayvanlar
Koyun-keçi çiçeği, koyun ve keçilerde ateş, özellikle deri ve akciğerlerde olmak üzere hayvanların tüm vücuduna yayılan, papüler, nadiren içi sıvı dolu keseciklerle (vezikül) karekterize öldürücü viral bir hastalıktır.
Şap (Dabak) hastalığı nedir? Hayvanlar
Sığır, manda, koyun, keçi, domuz, deve ve yabani çift tırnaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalıktır. Ölüm oranı yüzde 2-5 arası değişir ve genellikle genç hayvanlarda görülür. Bazı salgınlarda bu oran yüzde 50'ye kadar çıkabilir.
Sığır besiciliğinde püf nokta Hayvanlar
Sığır besiciliğinin püf noktaları neler? Hangi hayvanlar besiye elverişlidir? Besicilikte orjin ve cinsiyet önemli mi? Çevre sıcaklığı besi performansını nasıl etkiliyor? İşte cevapları...
Arıcılıkta Hangi Malzemeler Kullanılır? Hayvanlar
Arıcılığa başlamayı düşünüyorsanız arıcılıkla ilgili temel malzemelerin neler olduğunu yazımızda bulabilirsiniz. Temel arıcılık araç ve gereçlerin neler olduğunu öğrenerek internetten bu araç ve gereçlerin fiyatlarını görebilir ve bütçenizi buna göre belirleyebilirsiniz.