Tarımın Bilgi Bankası

İşletmeye yeni getirilen besi hayvanlarında akciğer hastalıkları niçin daha fazla gözlenir?

Besi sığırı yetiştiriciliğinde karşılaşılan en önemli sorunların başında solunum yolu hastalığı geliyor. Solunum yolu hastalıkları işletmelerde; verim kaybı, tedavi masrafları, ölümler nedeniyle büyük ekonomik kayıplara neden oluyor.

Uzun süren nakiller, ahıra dışarıdan hayvan sokulması, farklı yerden alınan hayvanların bir arada tutulması, ahırların kalabalık ve havalandırmanın yetersiz olması, hayvanların kalitesiz ve yetersiz beslenmesi sonucunda bağışıklık sistemin aktif ve güçlü hale gelmemesinden dolayı işletmelere yeni getirilen besi hayvanlarında akciğer hastalıkları daha fazla gözlenir.


Solunum Yolu Hastalıklarının Nedenleri

1 / 9
Ahırda toz konsantrasyonun yüksek olması ve alerjenler, Ani ısı değişikleri, ahırlarda çalışan insanların bu konuda eğitiminin yetersiz olması ve işletmede biyo-güvenliğin yetersiz olması.

Akciğer Enfeksiyonları Niçin Öldürücü Seyreder?

2 / 9
Kompleks bir hastalık şeklinde seyretmesi, bilinçsiz antibiyotik uygulamaları (bakteriyel direnç) ve aşılama programının iyi planlanmaması akciğer enfeksiyonlarında ölüm oranını yükseltiyor.

Hastalığın Belirtileri Nelerdir?

3 / 9
İştahsızlık, durgunluk, Yem ve su almada azalma, Yüksek ateş, Zayıflama, Hızlı solunum (içini dokuma), Solunum güçlüğü, Öksürük, Göz ve burun akıntısı, Şiddetli olgularda hırıltılı solunum ve genel durumda bozulma.

Teşhis

4 / 9
Anemnez, Klinik bulgular, Hemogram değerlendirilmesi, Kan gazlarının değerlendirilmesi, Rontgen bulguları, Bronkoskobik muayene, BAL muayenesi.

Tedavi

5 / 9
Oksijen uygulaması, Antibiyotikler, Ateş düşürücü ve yangı gidericiler, Antihistaminikler, Bronkodilatörler, İmmunomoduliter, Destekleyiciler, Ekspektronlar (kronik).

Ruminantlarda Antibiyotik Seçim Stratejisi

6 / 9
Florokinolonlar, Tetrasiklinler, Sülfonamitler, Tulatromisin, Amfenikollar, Betalaktamlar, Tilozin, Betalaktamlar, Eritromisin, Linkozamidler, Sülfonamitler.

Hastalıktan Korunmada Alınacak Önlemler Ne Olmalı?

7 / 9
Hastalığın oluşumuna zemin hazırlayan sebeplerin ortadan kaldırılması, günlük sürü gözleminin yapılması, nakil esnasında çok sıkışık ve kalabalık nakillerden kaçınmak gerekir, besi sığırlarını pazarlardan toplamak yerine doğrudan çiftliklerden almak, işletmeye yeni getirilen hayvanların diğer hayvanların yanına konulmaması, ahırların havadar olmasının sağlanması, aşırı sıcak ve soğuktan korunma, hayvanların enerji, protein vitamin ve mineral yönünden dengeli yemlerle beslenmesi, hayvanların yemlerine direnç arttırıcı iz element ve vitamin katılması, besiye almadan önce paraziter tedavi yapılmalı, aşı uygulamasının zamanında yapılması, hayvan giriş çıkışlarında çiftlik girişi iyi dezenfekte edilmeli, çalışan personele eğitim aldırılmalı ve şap aşısı, karma aşı (PI, BRSV, H. Somnus, Pastörella, İBR ve BVD), klostridiüm aşısı yaptırılmalı.

Hayvanların Yemlerine Direnç Artırıcı İz Element ve Vitamin Katılmasının Faydası Neler?

8 / 9
Hastalığa karşı güçlü direnç oluşturur, hastalanan hayvanların hızlı şekilde iyileşmesine yardımcı olur, yemden yararlanmayı sağlayarak günlük kilo alınımını artırır ve ayak hastalık riskini azaltır.

İşletmede Hastalık Gözlendiği Durumlarda Ne Yapmalı?

9 / 9
Hasta hayvanları sağlıklı hayvanlardan derhal ayırmak, hastalık başladığında hızlı şekilde veteriner hekime müracaat etmek ve asla kendiniz tedavi uygulamayınız. Kaynak: Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ok.

Yorumlar

Toplam 1 Adet Yorum Yapılmış.
18 Ekim 2017, 18:07
Remzi Can Tümbül
sayın hocam bu değerli bilgileri paylaştıgınız için size teşekkür eder ve okulumdaki bir sunumda bilgilerinizi paylaşagımı bildirir alıntı olarak ve isminizinde yer alacagından bir haber ederim

0

0

Yorum yapmak için:

Hayvan pasaportu nedir? Hayvanlar
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta; hayvan pasaportu, hayvan kulak küpesi, nakil belgesi ve veteriner sağlık raporu nedir? İşte kısa kısa bilgiler...
Sığırlarda üreme etkinliği düşüklüğü problemi ve çözüm önerileri Hayvanlar
Optimum, karlı bir sığırcılık işletmesinde inek başı yılda 1 yavru alınması ve bunun en az yüzde 85'inin canlı olarak kalması ve büyütülmesi amaçlanmalı. Türkiye'de ise inek başına yetiştirilen genç hayvan sayısının yıllık bazda yüzde 57 ile yüzde 69 oran bandında değiştiği görülüyor. 2015 verilerine göre sağılan inek başına doğan ve 1 yaşına ulaşabilen buzağı oranı yüzde 61.7 olup optimum değerlere ulaşmak için en az yüzde 20'lik bir gelişme imkanı ve potansiyeli bulunuyor. Peki bunun için neler yapılmalı?
Koyun-Keçi çiçek hastalığı ve korunma yolları Hayvanlar
Koyun-keçi çiçeği, koyun ve keçilerde ateş, özellikle deri ve akciğerlerde olmak üzere hayvanların tüm vücuduna yayılan, papüler, nadiren içi sıvı dolu keseciklerle (vezikül) karekterize öldürücü viral bir hastalıktır.
Şap (Dabak) hastalığı nedir? Hayvanlar
Sığır, manda, koyun, keçi, domuz, deve ve yabani çift tırnaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalıktır. Ölüm oranı yüzde 2-5 arası değişir ve genellikle genç hayvanlarda görülür. Bazı salgınlarda bu oran yüzde 50'ye kadar çıkabilir.
Sığır besiciliğinde püf nokta Hayvanlar
Sığır besiciliğinin püf noktaları neler? Hangi hayvanlar besiye elverişlidir? Besicilikte orjin ve cinsiyet önemli mi? Çevre sıcaklığı besi performansını nasıl etkiliyor? İşte cevapları...