Tarımın Bilgi Bankası

Besi performansı nedir? Nasıl hesaplanır?

Besicilikte canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranı 'Besi Performansı' olarak tanımlanır.

Sığır besiciliği, uygun bakım ve besleme yapılarak, miktar ve kalitesi yüksek et elde etmek için hayvanların kesim olgunluğuna getirilmesi amacıyla yapılan faaliyettir. Besicilikte amaç, en yüksek canlı ağırlığa en kısa sürede ve en ekonomik biçimde ulaşmanın sağlanmasıdır.


Canlık Artış Ağırlığının Hesaplanması

1 / 3
Sığır besiciliğinde canlı ağırlık artışı kg, günlük canlı ağırlık artışı ise kg/gün veya gr/gün birimi ile belirtilir ve şu formül yardımı ile hesap edilir. Günlük Canlı Ağırlık Artışı (kg/gün)= A2-A1/Gün Bu formülde: A2 = Herhangi bir dönem sonu canlı ağırlığı, A1 = Herhangi bir dönem başı canlı ağırlığı gösterir.

Örnek Hesaplama

2 / 3
Örnek: 1) Besi başı ağırlığı 200 kg olan bir erkek dana, 30 günlük bir besiden sonra tartılıyor ve ağırlığı 236 kg olarak bulunuyor. Bu dana 30 günlük bir besi döneminde günde ortalama kaç kg canlı ağırlık kazanmıştır? Burada: A2= 236 kg, A1= 200 kg dır.

Yem Miktarı ile Canlı Artış Ağırlığının Hesaplanması

3 / 3
Günlük Canlı Ağırlık Artışı (kg/gün) = 236-230/30 gün= 36 kg/3O gün = 1.2 kg veya 1200 gr. Bir sığırın besi süresi içinde yemden yararlanma kabiliyeti de bir kg canlı ağırlık artışı için hayvanın tükettiği yem miktarı ile belirlenir. Yemden yararlanma, hayvanın belirli bir besi süresi içerisinde tükettiği yem miktarının (kg), aynı süre içerisinde kazandığı canlı ağırlığa (kg) bölünmesi ile elde edilir (ARPACIK, R., Ankara 1999).

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum yapmak için:

Hayvan pasaportu nedir? Hayvanlar
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta; hayvan pasaportu, hayvan kulak küpesi, nakil belgesi ve veteriner sağlık raporu nedir? İşte kısa kısa bilgiler...
Sığırlarda üreme etkinliği düşüklüğü problemi ve çözüm önerileri Hayvanlar
Optimum, karlı bir sığırcılık işletmesinde inek başı yılda 1 yavru alınması ve bunun en az yüzde 85'inin canlı olarak kalması ve büyütülmesi amaçlanmalı. Türkiye'de ise inek başına yetiştirilen genç hayvan sayısının yıllık bazda yüzde 57 ile yüzde 69 oran bandında değiştiği görülüyor. 2015 verilerine göre sağılan inek başına doğan ve 1 yaşına ulaşabilen buzağı oranı yüzde 61.7 olup optimum değerlere ulaşmak için en az yüzde 20'lik bir gelişme imkanı ve potansiyeli bulunuyor. Peki bunun için neler yapılmalı?
Koyun-Keçi çiçek hastalığı ve korunma yolları Hayvanlar
Koyun-keçi çiçeği, koyun ve keçilerde ateş, özellikle deri ve akciğerlerde olmak üzere hayvanların tüm vücuduna yayılan, papüler, nadiren içi sıvı dolu keseciklerle (vezikül) karekterize öldürücü viral bir hastalıktır.
Şap (Dabak) hastalığı nedir? Hayvanlar
Sığır, manda, koyun, keçi, domuz, deve ve yabani çift tırnaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalıktır. Ölüm oranı yüzde 2-5 arası değişir ve genellikle genç hayvanlarda görülür. Bazı salgınlarda bu oran yüzde 50'ye kadar çıkabilir.
Sığır besiciliğinde püf nokta Hayvanlar
Sığır besiciliğinin püf noktaları neler? Hangi hayvanlar besiye elverişlidir? Besicilikte orjin ve cinsiyet önemli mi? Çevre sıcaklığı besi performansını nasıl etkiliyor? İşte cevapları...