Tarımın Bilgi Bankası

Milli park nedir? Botanik park nedir? Sit alanı nedir? Arboretum nedir? Herbaryum nedir?

Park; bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava alması için düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli büyük bahçelere denilmektedir. Peki, Milli park, Botanik park, Sit alanı, Arboretum ve Herbaryum ne demek? İşte cevapları...

Milli park nedir?

1 / 9
Bilimsel ve estetik bakımından, ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır. 2018 yılı itibariyle ülkemizde 43 tane milli park bulunmaktadır.

Türkiye'de milli park ilan edilen ilk yer neresidir?

2 / 9
Türkiye'de milli park ilan edilen ilk yer 1958 yılında ilan edilen Yozgat Çamlığı Milli Parkı'dır.

Milli park uygulaması ilk kez ne zaman başlamıştır?

3 / 9
Milli park uygulamasına dünyada ilk kez, 1872 yılında ABD'nde 899 100 hektar büyüklüğündeki 'Yellowstone Milli Parkı' ilanını sağlayan özel bir kanunla başlatılmıştır.

Botanik park nedir?

4 / 9
Genel olarak botanik bahçelerinin temel amacı, bitkilerin anayurtlarını, bilimsel ve halk arasındaki adlarını da belirterek zengin koleksiyonlar oluşturmaktır. Botanik parklar/bahçeler, doğa turizmi içerisinde doğal güzelliklere yönelik farkındalık çalışmalarının gerçekleştirildiği, birçok bitki türüyle iç içe kısa doğa yürüyüşleri yapmanın da mümkün olduğu, her yaştan ve meslekten insanların bitki ve çevre konusunda bilgilendirildiği, birçok farklı ülkelerden getirilen bitkilerin çeşitliliklerinin araştırılması, nesil tehlike altında olan nadir türlerin korunması, süs bitkilerinin üretim ve ıslahı gibi çalışmalar yürütülen rekresyon alanı olarak işlev görmektedir. Ülkemizde ise dokuz adet botanik park bulunmaktadır.

Sit alanı nedir?

5 / 9
Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimarı ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır. 2017 yılı sonu itibariyle ülkemizde 17 bin 650 tane sit alanı bulunmaktadır.

Arboretum nedir?

6 / 9
Değişik ağaç ve ağaççık tür ve varyetelerinin zengin bir koleksiyonunu oluşturduğu, bilim ve eğitim amaçlı kullanılan özel yerlerdir. Arboretum, zengin tür çeşitliliği itibariyle, sadece bir veya birkaç ağaç türünün kullanıldığı ağaçlama sahalarından farklıdır. Türkiye’de Atatürk (İstanbul), Karaca (Yalova) ve Kovada Çayı (Isparta) Arboretumları olmak üzere üç tane arboretum vardır.

Arboretumların amaçları nelerdir?

7 / 9
Mikroklimanın elverdiği ölçüde doğal ve egzotik türlerin yetiştirilmesini, tanıtımını sağlamak. Farklı ağaç ve odunsu bitkilerin gelişimini takip etmek ve bilimsel olarak geniş çapta adaptasyon uygulamaları gerçekleştirmek, Nesli tükenme tehlikesi altındaki bitkileri korumak, Toplumda, özellikle ilköğretim/lise öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak ve doğa bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Herbaryum nedir?

8 / 9
Önemli özelliklerini kaybetmeksizin kurtulup karton üzerine tespit edilerek muhafaza edilen bitki ya da bitki kısımlarından oluşan koleksiyonların bulunduğu yere herbaryum denir. Bu örneklerin, kabul edilmiş belli bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş ve bilimsel araştırmalara ışı kutucu olabilmesi için, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olması gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığı altında oluşturulmuş bir herbaryum, biyoloji, tıp, eczacılık, ormancılık, ziraat ve daha birçok konuda çalışacaklar için temel bir kaynak niteliğindedir. Bu nitelikteki herbaryumlar aynı zamanda öğretim ve araştırma merkezleri olarak görev yaparlar.

Herbaryum niçin kurulur?

9 / 9
Herbaryum kurulmasının amaçları arasında; Mevsime bağlı kalmadan bitkileri görme ve inceleme imkanının sağlanması, Bitki türlerinin morfolojik özelliklerinin ve gösterdikleri varyasyonların belirlenmesi, Bitkilerin yetişme yerleri hakkında bilgi sahibi olunması, Belirli bir bölge veya yörenin flora (bitki türleri) ve vejetasyonunun (bitki toplulukları) ortaya koyulması sayılabilir. Herbaryumlar; kişisel, özel kuruluşlara veya araştırma enstitülerine, üniversitelere, doğa tarihi müzeleri gibi devlet kurumlarına ait olabilirler. Ayrıca ulusal veya uluslar arası nitelikte de olabilirler. Çok çeşitli olan bu herbaryumların değişik amaçları bulunmaktadır. Kişisel herbaryumlar bir merak nedeni ile başlayabildiği gibi, çok seyahat eden ve bir çok kimsenin gitmediği yerlere gidebilen bitkibilimci, yerbilimci, coğrafyacı, dağcı, denizci ve doğa sever kimselerin topladıkları örneklerden de oluşmaktadır.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yapın